Blisko 40 samorządowców z Polski i Niemiec, członków polsko-niemieckiej Grupy Roboczej, rozmawiało w hanowerskim ratuszu na temat zaangażowania młodego pokolenia w życie lokalne oraz przyszłości UE.

Jak pokazały zaprezentowane podczas posiedzenia przykłady z samorządów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej, Młodzieżowe Rady Miejskie mogą mieć formę bardziej sformalizowanych i popartych budżetem ciał, jak też ciał doradczych finansowanych dzięki przychylności „dorosłych” rad miejskich. Wszyscy zgromadzeni jednogłośnie opowiedzieli się za włączaniem młodzieży w życie samorządu i to począwszy od etapu planowania i opracowywania lokalnych strategii. Cyfrowe formy partycypacji mogłyby umożliwić udział czy też większy udział młodych w samorządach. Zdecydowano, że na kolejne wiosenne posiedzenie Grupy zaproszona zostanie młodzież.

Maria Albers, kierowniczka Referatu Koordynacji Projektów z warszawskiego biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, opowiedziała o szerokim wachlarzu możliwości wsparcia wymiany młodzieży z Polski i Niemiec, jak również kraju trzeciego. Wnioski o dotacje można przesyłać do PNWM przez cały rok, jednak nie później, niż trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu/wydarzenia. Szczegóły tutaj .

W drugiej części posiedzenia z udziałem Nory Hesse z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Berlinie i Eurodeputowanej Katrin Langensiepen rozmawiano na temat przyszłości Unii Europejskiej i roli w niej samorządów. Przedstawione zostały priorytety przyszłej Przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Uczestnicy życzyliby sobie, aby rola samorządów w polityce europejskiej była silniejsza niż dotychczas i jednocześnie wyrazili przekonanie, że polsko-niemieckie partnerstwa miast i gmin, a tym samym dialog pomiędzy naszymi krajami, znacząco wpływa na budowanie silnej Unii Europejskiej.

Mając na uwadze kondycję polsko-niemieckich partnerstw samorządowych i ich wpływ na budowanie pokoju i stabilności w Europie, Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych i Deutsches Polen-Institut w Darmstadt w ramach projektu pt. „Polsko-niemieckie partnerstwa miast: fakty, potencjał, wyzwania” przeprowadzają analizę aktualnego stanu bilateralnych relacji pomiędzy miastami z Polski i Niemiec. Głównym celem projektu jest zbadanie przebiegu kooperacji, jej powodów, natężenia, motywacji, jak i szans oraz wyzwań związanych z podjęciem i kontynuowaniem kontaktów z miastem partnerskim. Zachęcamy tych z Państwa, których miasta współpracują z partnerami z Niemiec do udziału w krótkim, anonimowym badaniu ankietowym. Ogólnopolski i ogólnoniemiecki zasięg badania pozwoli na zidentyfikowanie oczekiwań i barier, na które napotykają miasta, będzie inspiracją do podejmowania dalszej współpracy i jej ulepszania. Państwa udział w badaniu będzie ważnym głosem w debacie na temat polskiej polityki zagranicznej. Na wypełnione ankiety czekamy do dnia 10.listopada 2019 r.

Ankieta 

Polsko-niemiecka Grupa Robocza powstała w 1995 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Miast Polskich oraz Niemiecką Sekcją Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). Do zadań Grupy należy wpieranie współpracy partnerskiej oraz poruszanie aktualnych tematów samorządowych ważnych dla polskich i niemieckich miast. Posiedzenia Grupy odbywają się naprzemiennie w Polsce i Niemczech dwa razy w roku. Kolejne spotkanie odbędzie się wiosną 2020 r. w Łodzi. Osoby zainteresowane tematyką polsko-niemiecką i pracą w Grupie, zapraszamy do kontaktu (hanna.leki@zmp.poznan.pl)