17 i 18 czerwca br. w Gostyniu i Jarocinie obradowali członkowie polsko-niemieckiej Grupy Roboczej. Rozmawiano o wsparciu dla małych i średnich firm oraz o przeciwdziałaniu uprzedzeniom.

Kiedy w 1995 r. Związek Miasta Polskich wspólnie z Niemiecką Sekcją Rady Gmin i Regionów Europy podpisywał umowę o wzajemnej współpracy i powołaniu do życia polsko-niemieckiej Grupy Roboczej uznając, że stosunki między naszymi krajami mają szczególne znaczenie dla procesu jednoczenia Europy, nikt chyba nie spodziewał się, że spotkania będą się odbywać regularnie przez kolejne 23 lata. Tym razem samorządowcy z Polski i Niemiec, dzięki gościnności włodarzy Gostynia i Jarocina obradowali w Wielkopolsce. Tematami przewodnimi posiedzenia były działania samorządów na rzecz wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania uprzedzeniom między naszymi narodami. 

O gostyńskich pomysłach i praktykach wsparcia lokalnych przedsiębiorstw opowiedział Krzysztof Marzec, prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, ożywianie samozatrudnienia, wzmocnienie lokalnych firm - to główne cele, które stawia przed sobą stowarzyszenie i realizuje je poprzez działalność informacyjną, szkoleniową, doradczą, pośrednictwo pożyczkowe i fundusze UE. Dla uczniów szkół stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia opracowano grę MoDoZa - Mobilny Doradca Zawodowy. Pozwala ona określić predyspozycje zawodowe ucznia w oparciu o test duński. Stowarzyszenie wspiera także pracowników pochodzących z zagranicy, a także przedsiębiorstwa z ziemi gostyńskiej, które ich zatrudniają.
Dr Agnieszka Łada, dyrektor Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych (ISP) przedstawiła najnowszy projekt, realizowany przez ISP we współpracy z ZMP i Deutsches Polen-Institut w Darmstadt, współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, poświęcony badaniu partnerstw polsko-niemieckich. Obok zebrania danych statystycznych i opisowych, ma on ukazać potencjał i wyzwania współpracy samorządów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. W najbliższych miesiącach pracownicy ISP będą kontaktować się z losowo wybranymi miastami w Polsce i w Niemczech, by przeprowadzić ankiety/wywiady. Z góry w imieniu ankieterów, dziękujemy za pomoc i współpracę.

Polsko-niemieckie relacje, pogmatwane przez rozbiory, a potem wojny światowe, były tematem drugiego dnia posiedzenia w Jarocinie. W prezentacjach z ziemi wielkopolskiej nie zabrakło osobistych historii, jak w przypadku radnego Jarocina pana Mariusza Kaźmierczaka i pana Macieja Kretkowskiego, zastępcy naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej w Gostyniu. Dr Bernadetta Czech-Sailer, reprezentująca powiat Dachau opowiedziała o tym, jak miasto i powiat Dachau próbują upamiętnić życie i losy osób poległych czy uwięzionych w KL Dachau.
Dwudniowym obradom, w których wzięło udział ponad 30 samorządowców z Polski i Niemiec, towarzyszyły wybory nowego przewodniczącego Grupy po stronie polskiej. Został nim ponownie prezydent Piły Piotr Głowski. Na jego zastępcę członkowie Grupy powołali wiceburmistrza Polic, Macieja Greinerta. Po stronie niemieckiej przewodniczącym jest starosta powiatu Dachau Stefan Löwl. Zarząd Związku Miast Polskich był reprezentowany podczas posiedzenia przez Edwarda Maniurę, burmistrza Lublińca oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Łodzi, Marcina Gołaszewskiego.

Podczas posiedzenia polscy i niemieccy członkowie Grupy przyjęli Deklarację po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 (w załączeniu).

Kolejne spotkanie Grupy odbędzie się 28 i 29 października br. w Hanowerze i poświęcone będzie nowej perspektywie finansowej UE.
Zainteresowanych relacjami polsko-niemieckimi i pracą w Grupie zapraszamy do kontaktu z biurem ZMP (hanna.leki@zmp.poznan.pl).