Dobiega końca VII kadencja samorządów terytorialnych. Prezentujemy sprawozdania Zarządu z działalności Związku Miast Polskich w ostatnich czterech latach.

Dobiega końca VII kadencja samorządów terytorialnych. Prezentujemy sprawozdania Zarządu z działalności Związku Miast Polskich w ostatnich czterech latach.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Miast Polskich w VII kadencji (2015 - 2018)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2016 roku

Podsumowanie działań ZMP w 2016 roku - ogólne (infografika)

Podsumowanie działań ZMP w 2016 roku - projekty (infografika)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2018 roku

Aktywność legislacyjna i obrona interesów miast w 2018 roku (infografika)

Projekty ZMP realizowane z miastami i dla miast w 2018 roku (infografika)