Podczas City Coders Hackathon Płock, po 34 godzinach programowania non-stop, powstały zaskakujące, adresowane do płocczan aplikacje. Zwycięski program dotyczy kontroli stanu powietrza.

Podczas City Coders Hackathon Płock, po 34 godzinach programowania non-stop, powstały zaskakujące, adresowane do płocczan aplikacje. Zwycięski program dotyczy kontroli stanu powietrza.

- Wszyscy jesteście zwycięzcami – mówił do młodych programistów podczas finału imprezy prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Czterdziestu uczestników podzielonych na dwu- lub trzyosobowe zespoły, 34 godziny programowania non-stop i rezultat: 14 interesujących aplikacji.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajął zespół studentów Politechniki Warszawskiej (w składzie Łukasz Skarżyński, Bartosz Barwikowski i Konrad Daroch), który przygotował aplikację „Płockostan”. Dotyczy ona monitorowania zanieczyszczenia powietrza. Jej zadaniem jest przekazanie informacji o pojawieniu się w atmosferze substancji niebezpiecznych. Jednym z jej elementów jest mapa, która pokazuje w jaki sposób i w jakim kierunku obłok zanieczyszczeń przesuwa się pod wpływem wiatru.
Aplikacja ma więcej funkcji. Ostrzega np. o awariach i wypadkach, z powodu których nie ma na wybranych ulicach przejazdu lub o utrudnieniach w poruszaniu się po ulicach z powodu np. jakiejś imprezy.
Pozwala również interweniować w sytuacjach kryzysowych, np. w razie wypadku drogowego. Zamiast telefonować do dyżurnego policji, czy straży pożarnej i tłumaczyć, co i gdzie się wydarzyło – wystarczy zrobić zdjęcie i wysłać do dyżurnego.

Zwycięskie aplikacje zostaną wdrożone.