Blisko 35 mln złotych zostanie przeznaczone na inwestycje w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu rewitalizacji.

Rozbudowa monitoringu miejskiego, zmiany na spółdzielczych osiedlach, remonty dróg, renowacja i przebudowa historycznego budynku Kina Etiuda wraz z adaptacją pomieszczeń na Centrum Tradycji Hutnictwa - to tylko niektóre z zadań, które zostaną zrealizowane z tych środków.

W piątek 11 maja Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas i Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Jarosław Górczyński, w obecności Skarbnik Miasta Elżbiety Pichór oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka, a także przedstawicieli dwóch ostrowieckich spółdzielni mieszkaniowych podpisali umowę na unijne dofinansowanie przedsięwzięcia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 34,8 mln zł, 3 mln zł pochodzi z budżetu państwa, a wkład własny w kwocie ponad 11 mln zł ze środków gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz dwóch spółdzielni mieszkaniowych – Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki.

Przygotowany projekt pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” obejmuje 11 zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do października 2021 roku. Zakres inwestycji obejmie 11,5 hektara powierzchni Ostrowca Świętokrzyskiego.

- To historyczna chwila dla Ostrowca Świętokrzyskiego, bo kwota przedsięwzięcia jest jedną z największych, jaką realizowaliśmy w ramach inwestycji na terenie naszego miasta – uważa prezydent Górczyński. – Śmiało możemy stwierdzić, że nasze miasto jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Miasto zmieniamy dla naszych mieszkańców, tak, by nam wszystkim żyło się godnie. Cieszę się, że przygotowany przez nas wspólnie ze spółdzielniami projekt został tak dobrze przyjęty, a miasto zyska nowe oblicze. Dzięki pozyskanym środkom odpowiemy na kilka istotnych potrzeb zgłaszanych przez ostrowczan. Jesteśmy zwolennikami twardych infrastrukturalnych inwestycji, tych które będą służyły przez lata, tak jak na przykład drogi, które są dla miasta swoistym krwioobiegiem. Wyrazy uznania i podziękowania należą się pracownikom Urzędu Miasta, którzy wzorowo przygotowali wniosek oraz zabezpieczyli środki finansowe. – dodał prezydent miasta.