Od 2020 roku na skutek zmian podatkowych do samorządów trafiać będzie rocznie o 7,2 miliarda złotych mniej z budżetu państwa. Co można by zrobić w miastach, gminach, powiatach za owe 7,2 miliarda ?

ZA 7,2 MILIARDA ZŁOTYCH W SAMORZĄDACH MOŻNA BY...

  • wybudować 3 tysiące kilometrów nowych dróg lokalnych (przy założeniu, że koszt budowy jezdni o szerokości 5 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m po jednej ze stron zamyka się na poziomie 2,35 mln zł.) 
  • wybudować ponad 45 tysięcy mieszkań komunalnych (przy założeniu, że powierzchnia mieszkania wynosi 40 m2, a cena budowy jednego metra kw. powierzchni użytkowej mieści się na poziomie 4 tys. zł.)
  • kupić 2,8 tysiąca autobusów elektrycznych (cena jednego autobusu Solaris Urbino 12Electric wynosi 2,54 mln zł - dane na podstawie zakupu dokonanego przez PKM Sosnowiec w 2017 roku)
  • zapewnić miejsca w żłobkach dla ponad 500 tysięcy dzieci (przy założeniu, że koszt pobytu jednego dziecka w żłobku wynosi 14,4 tys. zł/rok)
  • wymienić 900 tysięcy starych domowych pieców węglowych (przy założeniu, że koszt zakupu i montażu nowego kotła gazowego mieści się na poziomie 8 tys. zł - bez wykonania instalacji grzewczej)
  • wybudować ponad 1,3 tysiąca kilometrów kanalizacji sanitarnej (przy założeniu, że koszt budowy jednego kilometra kanalizacji sanitarnej wynosi nie więcej niż 5 mln 450 tys. zł - rury kamionkowe o średnicy 200 i 250 mm, wraz z odtworzeniem nawierzchni)
  • zainstalować 720 tysięcy energooszczędnych latarni ulicznych (przy założeniu, że koszt zakupu i montażu jednej latarni typu LED wynosi 10 tys. zł - wraz z posadowieniem, przyłączem i niezbędną infrastrukturą).

Poza tym w 2020 roku nastąpi jednorazowe zmniejszenie dochodów samorządów o kwotę 8,24 miliarda złotych – w związku z likwidacją OFE