44 polskie miasta będą uczestniczyć w projekcie MŚ „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Projekt będzie finansowany ze środków UE.

Projekt skierowany jest do największych miast Polski. Jego celem jest stworzenie planów adaptacyjnych zawierających propozycje rozwiązań zwiększających odporność na zmiany klimatu. Finansowanie tych działań będzie odbywać się poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne oraz dzięki środkom z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Będzie również wsparciem dla władz lokalnych w pozyskiwaniu środków finansowych na działania inwestycyjne. Miejskie Plany Adaptacji to pierwszy w Europie projekt adaptacji do zmian klimatu organizowany na taką skalę - informuje Ministerstwo Środowiska.

Projekt jest realizowany przez wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska – konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz firmę konsultingowo-inżynierską Arcadis.