Tegoroczny 1 maja był radosnym świętem dla mieszkańców. Wspólna samorządowa kampania #DziękUEmy uruchomiła w miastach głośny przekaz europejski.

Wspólne śpiewanie hymnu europejskiego, eksponowanie flag Polski i Unii, koncerty i wystawy - tak w wielu polskich miastach świętowano rocznicę wstąpienia do Unii. 1 maja był kulminacyjnym dniem samorządowej kampanii #DziękUEmy, podczas której miasta dziękowały Unii za wspólne 15 lat.

Rocznica była obchodzona w miastach bardzo radośnie, świętowano na Rynkach i Placach. O godzinie 12.00 został odśpiewany hymn Unii Europejskiej "Oda do radości". W wielu miastach mieszkańcom towarzyszyły chóry, rozdawane były flagi.

Miasta w różnych sposób wizualny zaznaczyły ważność tej rocznicy.


WARSZAWA:

SOPOT: