Dzięki akcji „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom” w miastach i gminach powstało 1355 Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Ukazał się raport podsumowujący te działania oraz poradnik dla zarządców zieleni.

78 samorządów z całego kraju przyłączyło się do akcji „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”. Przystępując do Manifestu gminy deklarowały różne działania na rzecz ochrony pszczół, w tym zakładanie Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Efektem było utworzenie 1355 Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Aby ułatwić gminom to działanie przygotowany został poradnik wyjaśniający, jak dbać o tereny zielone w gminie, by były jednocześnie piękne i zapewniały pszczołom pokarm.

Z Manifestem Gmin Przyjaznych Pszczołom, Raportem podsumowującym tę akcję oraz Poradnikiem dla zarządców terenów zielonych można zapoznać się TUTAJ

PO CO ZAKŁADAMY MIEJSCA PRZYJAZNE PSZCZOŁOM?
W Polsce żyje 470 gatunków owadów pszczołowatych. Aż 222 z nich zagrożone jest wyginięciem! Pszczołom brakuje miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, rozmnażać się i zdobywać pokarm. Możesz im pomóc. Przyłącz się do nas i załóż Miejsce Przyjazne Pszczołom!
Czy wiesz, że pszczoły to nie tylko miód? Prawie 80 proc. roślin występujących w Polsce jest zapylana przez owady. Gdyby nie pszczoły, te rośliny nie mogłyby się rozmnażać. Czy wyobrażasz sobie, co by się wtedy stało? Spośród 100 gatunków roślin uprawnych, które zapewniają 90 proc. żywności na świecie, aż 71 jest zapylanych przez pszczoły. A czy pomyślałeś o ptakach i innych zwierzętach, które żywią się nasionami i owocami roślin owadopylnych? Albo o kwiatach, które co roku wyrastają z nasion? Bez pszczół nasz świat byłby ubogi, smutny, pozbawiony kolorów i smaków.
W tegorocznej, siódmej edycji programu, postawiliśmy sobie za cel stworzenie w całym kraju 20 tysięcy Miejsc Przyjaznych Pszczołom.