Z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej Wilno i Lublin będą rozwijały współpracę w dziedzinach oświaty, nauki, kultury i przedsiębiorczości - wynika z listu intencyjnego podpisanego 5 lutego br. w Wilnie.

Lublin ze stolicą Litwy będzie współpracował głównie w dziedzinach kultury, oświaty i nauki. List intencyjny w tej sprawie w Wilnie podpisali prezydent Lublina Krzysztof Żuk i Mer Wilna Remigijus Szimaszius.

Partnerstwo ma symboliczny charakter, ponieważ 1 lipca tego roku mija 450 lat od podpisania historycznej umowy, która doprowadziła do zawarcia unii polsko-litewskiej. Jublileusz tego wydarzenia będzie obchodzony w Lublinie pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Do świętowania okrągłej rocznicy włączyć się ma także stolica Litwy. - Lublin i Wilno są podobne. Oba miasta mają wielu studentów i kilka uniwersytetów, znajdujemy się także w podobnym położeniu geograficznym. Miasta mają też wspólne wartości, dlatego chcemy dzielić się swoimi dobrymi praktykami i doświadczeniami - powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zgodnie z umową partnerską, miasta Wilno i Lublin będą inicjowały projekty i wspierały organizacje podejmujące współpracę w dziedzinie nauki, kultury, turystyki, czy ekonomii. Miasta będą również zaangażowane w promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez inicjowanie powiązań między społecznościami i organizacjami, wymianę dobrych praktyk w zakresie samorządu lokalnego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.