Rozpoczyna się modernizacja elektrociepłowni w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Dzięki dwóm nowym agregatom prądotwórczym będzie w pełni spalany powstały w oczyszczalni biogaz.

- Rozpoczynamy modernizację elektrociepłowni w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Dzięki dwóm nowym agregatom prądotwórczym będzie w pełni spalany powstały biogaz i dzięki temu produkcja energii elektrycznej wzrośnie nawet do 70% zużycia własnego - mówi Joanna Błaszczyk – Skalska, prezes zarządu GOŚ w Łodzi.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi – wydaje się, że nazwa Spółki mówi wszystko o jej działalności. Jednak nie jest to do końca prawdą, bowiem działalność GOŚ jest szersza. Oprócz podstawowego elementu jakim jest oczyszczanie ścieków, GOŚ zajmuje się także zagospodarowywaniem osadów pościekowych, w tym produkcją energii elektrycznej i ciepła z odpadów. Energia elektryczna i ciepło są produkowane z biogazu, który powstaje w skutek fermentacji osadów pościekowych będących produktem ubocznym oczyszczania ścieków. . GOŚ produkuje na potrzeby własne 100% ciepła oraz 38% energii elektrycznej zużywanej w Spółce. Jak zauważa Prezes GOŚ - wartości te jednak systematycznie maleją, gdyż funkcjonująca od 2004 roku elektrociepłownia, w której dotychczas powstaje energia elektryczna i ciepło, wymaga modernizacji. Przez ten okres zmieniły się parametry biogazu – pojawiły się nowe związki krzemu tzw. Siloksany, które znacznie przyśpieszyły zużycie agregatów prądotwórczych.

Dlatego GOŚ wspólnie z Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. w Krakowie rozpoczyna inwestycję polegającą na wymianie zespołów prądotwórczych wraz szeregiem prac remontowo-budowlanych i modernizacją układów pomiarowych. Wartość całego zadania to ponad 6,2 mln. zł netto.