Prezydent Legnicy oraz nadburmistrz Miśni ratyfikowali deklarację o partnerstwie obu miast. Oba miasta zobowiązują się dążyć do wzajemnego zrozumienia i wspierać spotkania pomiędzy mieszkańcami.

25 maja 2018 r. w legnickim Ratuszu miało miejsce uroczyste ratyfikowanie deklaracji partnerstwa Legnicy i miasta Miśni (Meiβen) w Republice Federalnej Niemiec. Dokument podpisali prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz Olaf Raschke, nadburmistrz Miśni.

Czytamy w nim:
Kierując się głębokim przekonaniem, pragniemy zawiązać partnerstwo pomiędzy naszymi miastami oraz dać mieszkańcom Miśni i Legnicy możliwość jego współkształtowania w jak najszerszym zakresie.
Oba miasta zobowiązują się dążyć do wzajemnego zrozumienia i wspierać spotkania pomiędzy mieszkańcami Miśni i Legnicy, stowarzyszeniami, szkołami, kościołami, innymi ugrupowaniami, związkami oraz instytucjami o charakterze publicznym i prywatnym.
Niechaj idea partnerstwa nabierze życia dzięki intensywnemu zaangażowaniu młodzieży naszych miast, abyśmy mogli wspólnie stawić czoła nowym celom i wyzwaniom w Europie.
Podpisujemy tę deklarację, zainspirowani pragnieniem pokoju, wolności, przyjaźni i pomyślności mieszkańców naszych miast.

Podobna uroczystość po stronie niemieckiej odbyła się 8 grudnia 2017 roku. Gospodarze przystępujących do współpracy miast podpisali wówczas w miśnieńskim ratuszu deklarację partnerstwa, która obecnie ratyfikowana została w Legnicy.

Wcześniej wiele miesięcy przygotowywano się do zawarcia partnerstwa pomiędzy Legnicą i Miśnią. Rady obu miast z lwami w herbach jednogłośnie zaakceptowały tę współpracę.

Proces zawiązywania bliskiego partnerstwa obu miast wyraźnie zintensyfikował się w maju 2017 roku, kiedy to delegacja miśnieńska odwiedziła Legnicę. Rozmawiano o partnerstwie, a z ust obu włodarzy padły ważne słowa. - Cieszę się, że panu nadburmistrzowi i nam zależy na tym samym, na doprowadzeniu do bliskiej współpracy Legnicy i Miśni, głównie na poziomie społecznym i międzyludzkim, ale też gospodarczym i komunalnym, na wymianie doświadczeń administracyjnych, współpracy edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej i sportowej – mówił Tadeusz Krzakowski.

- Legnica to piękne, dobrze zorganizowane i dynamicznie rozwijające się miasto. Chcemy podjąć partnerstwo z legnickimi władzami i legniczanami – podkreślał Olaf Raschke. – Chcemy wypełniać je żywą treścią i włączyć w ten proces społeczności Meiβen i Legnicy.