Ponad 1,5 mln zł. trafiło w latach 2015-2016 do legniczan, którzy wymienili ogrzewanie paliwem stałym na ekologiczne. Skorzystali oni z miejskiego programu zwalczania tzw. niskiej emisji.

Do końca 2016 roku mieszkańcy złożyli w Urzędzie Miasta 511 wniosków o dotację. Po ich weryfikacji miasto zawarło umowy z 361 wnioskodawcami na łączną kwotę 1.522.517,19 zł. Ta forma wsparcia realizowana była w ramach projektu ograniczenia w Legnicy niskiej emisji spalin KAWKA, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W ramach programu miasto przeprowadziło także społeczne konsultacje i akcję edukacyjną oraz szczegółową inwentaryzację źródeł ciepła pochodzącego z paliwa stałego. Okazało się, że szkodliwe substancje emituje do atmosfery ponad 14,5 tys. różnych instalacji z około 8,5 tys. lokali mieszkalnych. Dominują wśród nich piece kaflowe (ponad 11 tys. sztuk), ale są też kotły centralnego ogrzewania, kominki lub popularne „kozy”.

Z inicjatywy prezydenta Tadeusza Krzakowskiego na najbliższą sesję Rady Miejskiej trafi projekt uchwały zwalniającej z opłat w strefie płatnego parkowania właścicieli samochodów hybrydowych i elektrycznych. Miasto złożyło wniosek o unijne dofinansowanie zakupu dla MPK ośmiu autobusów, w tym czterech z silnikami hybrydowymi i czterech z ekologiczną norma spalania Euro 6. W ubiegłym roku prezydent Legnicy wystąpił też z apelem do marszałka województwa o podjęcie przez sejmik uchwały, wprowadzającej prawne regulacje sprzyjające ochronie jakości powietrza.