W Legnicy od lata działa klaster odnawialnych źródeł energii. O jego znaczeniu dla rozwoju regionu oraz dla komfortu życia mieszkańców rozmawiano podczas specjalnej konferencji.

W Legnicy odbyła się I Konferencja Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii „Klaster energii - skutecznym źródłem synergii i rozwoju regionu".

Udział w niej wzięli przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców, uczelni, stowarzyszeń i organizacji zainteresowanych korzyściami wynikającymi z rozwoju lokalnych inicjatyw klastrowych. Prawie 100 uczestników konferencji analizowało niektóre z kluczowych dla rozwoju Legnicy oraz poprawy komfortu życia jej mieszkańców wyzwań z zakresu ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza i działań antysmogowych, poprawy efektywności energetycznej budynków, rozwoju lokalnych źródeł czystej energii z OZE, Smart-City, rozwoju elektromobilności wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych.

Wskazanie kluczowych problemów oraz potencjalnych rozwiązań z tych sfer umożliwi zaplanowanie przez władze Legnicy niezbędnych działań, dla których naturalnym środowiskiem współpracy samorządu, przedsiębiorców, uczelni i organizacji pozarządowych jest powołany Klaster Odnawialnych Źródeł Energii.

Podczas konferencji zaprezentowano aktualne możliwości technologiczne w zakresie rozproszonego monitoringu i poprawy jakości powietrza, narzędzi komunikacji z mieszkańcami w ramach kompleksowych rozwiązań Smart-City, ograniczenia niskiej emisji i walki ze smogiem, ekologicznego transportu publicznego i prywatnego oraz indywidualnych źródeł czystej energii. Wdrożenie najbardziej efektywnych z punktu widzenia mieszkańców Legnicy rozwiązań powinno przynieść pozytywne, zauważalne dla wszystkich legniczan efekty.
Przedstawiono również możliwości transferu wiedzy i nowoczesnych technologii pomiędzy różnymi powoływanymi na terenie Polski Klastrami Energii. Legnicki Klaster Odnawialnych Źródeł Energii został utworzony na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 19 lipca 2018 r. Misją nowej organizacji jest wykreowanie regionu otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, w celu poprawy zdrowia i komfortu życia mieszkańców Legnicy.