Od 1 stycznia można śledzić w internecie wyniki pomiarów stężeń szkodliwych substancji w powietrzu z dwóch nowych stacji monitorujących. Kraków ma najwięcej tego typu urządzeń spośród dużych miast.

– Lokalizacje wybrano tak aby mieć możliwość pozyskiwania danych z obszarów z których do tej pory nie posiadaliśmy informacji o aktualnych stężeniach substancji szkodliwych znajdujących się w powietrzu. Stacja przy ulicy Telimeny jest stacją tła miejskiego, a na osiedlu Wadów - przemysłową. Ze względu na duże skupiska mieszkańców na Ruczaju i w rejonie ulicy Czerwone Maki rozważaliśmy także tę lokalizację jako stację typu tła miejskiego, ale nie spełniła ona wymogów Państwowego Monitoringu Środowiska – dodał Witold Śmiałek.

Druga stacja zlokalizowana została na os. Wadów (przy ul. Jaskrowej) ze względu na bliskość kombinatu i możliwość lepszej kontroli występujących tam stężeń zanieczyszczeń pochodzących z emisji przemysłowej. Koszt zakupu obu stacji to 639 280,20 zł brutto.