Podczas tegorocznego Kongresu Regionów we Wrocławiu spotkali się po raz pierwszy w tej kadencji samorządowej członkowie Komisji Gospodarki Nieruchomościami Związku Miast Polskich.

Komunikat z Komisji Gospodarki Nieruchomościami
Wrocław, 11 czerwca 2019 r.

W dniach 11 - 12 czerwca we Wrocławiu odbył się Kongres Regionów, w trakcie którego zorganizowano pierwsze w obecnej kadencji samorządów spotkanie Komisji Gospodarki Nieruchomościami Związku Miast Polskich.

Podczas posiedzenia zostało wybrane prezydium Komisji:

Przewodniczący:
- Konrad Frysztak, Zastępca Prezydenta Radomia

Wiceprzewodnicząca:
- Katarzyna Szymkowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Tychy

Sekretarz:
- Małgorzata Pracka, Dyrektor Wydziału Nieruchomości Gminnych UW Radomia

Wstępnie ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się na przełomie września i października 2019 r.

Ustalono także, że tematy do dyskusji i zaproszenia na posiedzenia Komisji, można zgłaszać do opiekuna Komisji w biurze Związku:

Joanna Ludwiczak, mail: joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl
lub tel. 61 633 50 53

Komunikat przygotowała Joanna Ludwiczak