Miasto i powiat kielecki wspólnie powalczą o czyste powietrze. Powstanie grupa robocza, której zadaniem będzie wypracowanie wspólnej strategii obu samorządów m.in. dla ograniczenia niskiej emisji.

Deklaracja o wzajemnej współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań przez Samorządy Miasta Kielce i Powiatu Kieleckiego na rzecz czystego powietrza została
w środę, 11 września 2019 r. podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zanieczyszczenie środowiska, wynikające z emisji pyłów i szkodliwych gazów do atmosfery, to problem wielu miast, w tym Kielc i otaczającego miasto Powiatu Kieleckiego. Działania w ramach podpisanej wczoraj deklaracji mają na celu współpracę między samorządami i w konsekwencji utworzenie grupy roboczej, której zadaniem będzie wypracowanie wspólnej strategii Powiatu Kieleckiego i Miasta Kielce w kwestii ograniczenia niskiej emisji oraz działań proekologicznych.

Strony zadeklarowały pełne zaangażowanie i szeroką współpracę z instytucjami, uczelniami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym, której celem nadrzędnym jest zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu.

- Cieszę się, że zyskaliśmy dobrego partnera w walce o czyste powietrze, ale także w propagowaniu inicjatyw proekologicznych. Chcemy podejmować w tym zakresie wspólne działania. Wierzę, że nasza propozycja zostanie przyjęta ze zrozumieniem przez wszystkich włodarzy gmin - podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Jak zaznaczył Mirosław Gębski, starosta kielecki, samorząd powiatu poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w szkołach od dłuższego czasu dąży do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i wzrostu wiedzy z zakresu ochrony środowiska.