„Partycypacja w realizacji zadań oświatowych” - to główny temat siódmego już spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń gmin wiejskich w ramach tzw. projektu ORE. Spotkanie odbyło się w Sępólnie Krajeńskim.

7 i 8 września 2017 r. w Sępólnie Krajeńskich spotkali się członkowie Grupy Wymiany Doświadczeń gmin wiejskich. Było to kolejne, siódme już spotkanie w tym gronie w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Tym razem głównym tematem spotkania była partycypacja w realizacji zadań oświatowych.

Podczas sesji poświęconej temu zagadnieniu przedstawiona została „Partycypacja w realizacji zadań oświatowych” na przykładzie gminy Sępólno Krajeńskie. Swoje prezentacje przedstawili przedstawiciele instytucji oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy:
 Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”,
 Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”,
 Stowarzyszenie „Młodzi dla Lutówka”,
 Stowarzyszenie „Ze Zbożem za Pan Brat”,
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie,
 Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”,
 Klub Młodych Twórców,
 Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim,
 Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Wiejskie Domy Kultury, Świetlice Wiejskie,
 Centrum Sportu i Rekreacji,
 Centrum Małego Dziecka i Rodziny (Żłobek i Klub Dziecięcy),
 Świetlica Terapeutyczna.

Również członkowie Grupy Wymiany Doświadczeń przedstawili informacje na temat „Partycypacji w realizacji zadań oświatowych” w gminach, które reprezentują. Odbyła się też dyskusja na temat roli instytucji kulturalno – oświatowych oraz organizacji społecznych i pozarządowych w kreowaniu lokalnego systemu oświatowego.

W drugim dniu spotkania członkowie GWD odbyli wizytę studyjną w szkołach i placówkach oświatowych Sępólna Krajeńskiego. Dyskutowano ponadto o aktualnych problemach związanych z wdrażaniem reformy edukacji.