Program Interreg Europa przyjmuje zgłoszenia na wzajemne oceny (peer reviews) polityk i programów realizowanych przez samorządy. Aby skorzystać nie trzeba być partnerem projektu Interreg Europa.

Instytucje publiczne odpowiadające za lokalne i regionalne polityki rozwoju mogą do 28 czerwca 2019 ubiegać się o organizację w danym regionie, miejscowości wzajemnych ocen (peer reviews). (Szczegóły)
Mile widziane są zwłaszcza zgłoszenia od Instytucji Zarządzających programami funduszy strukturalnych.

Wzajemna ocena to szansa na uzyskanie świeżego i bezstronnego spojrzenia z zewnątrz na programy (np. RPO), strategie (np. RIS3), plany (np. gospodarki niskoemisyjnej) itp. dotyczące badań, innowacji, sektora MŚP, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, gospodarowania zasobami. W trakcie oceny praktycy z różnych państw analizują określony problem i pomagają w znalezieniu najlepszych rozwiązań (np. z zakresu poprawy efektywności energetycznej, wzrostu konkurencyjności MŚP, cyfryzacji obszarów wiejskich itp.).

O ocenę wnioskuje się on-line. https://www.interregeurope.eu/policylearning/exper... Wystarczy wypełnić krótki kwestionariusz składający się z trzech pytań, który jest dostępny na stronie programu Interreg Europa po zalogowaniu się. Jeśli w przekonujący sposób uzasadnisz swoją potrzebę, to eksperci programu Interreg Europa:
• zaproponują instytucje z UE-28, Norwegii lub Szwajcarii odpowiednie do udziału w ocenie w Twoim regionie, miejscowości.
• przygotują do spotkania wyznaczonego przez Ciebie koordynatora oraz pozostałych uczestników oceny.
• na życzenie wesprą przygotowania merytoryczne, w tym do rozmów z interesariuszami, koordynację i moderację spotkania.

Program Interreg Europa może pokryć następujące koszty:
• podróż i pobyt (zawierają: transport lokalny, zakwaterowanie, wyżywienie) maksymalnie 6 uczestników oceny,
• catering,
• tłumaczenie.

Warunki przeprowadzania wzajemnych ocen, w tym obowiązki stron oraz przykładowy przebieg oceny, są dostępne w Terms of reference: https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_uploa...
W razie zainteresowania oceną, o wsparcie merytoryczne można zwracać się także do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Krajowego Punktu Kontaktowego Interreg Europa (osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 22 273 81 76, e-mail: IE@miir.gov.pl).