11 kwietnia w Warszawie odbywa się II Samorządowa Debata Oświatowa. Organizuję ją Związek Miast Polskich oraz inne korporacje samorządowe. Zamieszczamy prezentacje z debaty.

II Samorządowa Debata Oświatowa odbędzie się 11 kwietnia br. o godzinie 11.00 z udziałem przedstawicieli miast, gmin i powiatów, przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych i ekspertów. Będzie poświęcona finansowaniu oświaty i - mamy nadzieję - zainicjuje tak bardzo konieczną, poważną i wspólną dyskusję o przyszłości edukacji w Polsce. Do debaty został zaproszony Premier RP, ministrowie finansów i edukacji. Debata odbędzie się w Sali Skłodowskiej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (wejście od ul. Marszałkowskiej, IV piętro).

Debata ma otwartą formułę i oprócz wystąpień eksperckich, wypowiedzi przedstawicieli organizacji samorządowych, związków nauczycielskich oraz przedstawicieli rządu i parlamentu zakładamy aktywny w niej udział przedstawicieli samorządów terytorialnych i gości. Planujemy od 15 do 20
wypowiedzi, maksymalnie 2 minutowych. Osoby zainteresowane zabraniem głosu podczas debaty powinny wypełnić "zgłoszenie wystąpienia" i odesłać na adres: zapisy@debata.edu.pl.

Nasze stanowiska, wnioski, a ostatnio także reakcje na niesprawiedliwe pomówienia o rzekomym oszczędzaniu samorządów na wynagrodzeniach nauczycieli, nie spotykają się z reakcją władz centralnych, a minister edukacji narodowej w swojej „Deklaracji...” i w liście do samorządowców nadal konsekwentnie mija się z prawdą, ignorując fakty i liczby (dane resortu finansów). Wzywa przedstawicieli władz samorządowych do współpracy na rzecz oświaty, a jednocześnie przypomina, że wprowadziła prawo weta wobec naszych decyzji o organizacji sieci szkół, często bez uzasadnienia i zawsze bez odpowiedzialności - czytamy w zaproszeniu skierowanym do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków.

Podczas debaty przedstawiciele samorządowych korporacji przedstawią raport na temat finansowania oświaty w Polsce, który będzie prezentował prawdziwe dane na ten temat. Zostanie on przekazany stronie rządowej. Udowodni, że samorządy nie oszczędzają na nauczycielach, a wręcz przeciwnie, dokładają do subwencji i dotacji z budżetu państwa z roku na rok coraz większe kwoty z własnych środków. Samorządowcy chcą wyraźnie podkreślić, że nauczyciele powinni godziwie zarabiać, a jakość kształcenia dzieci i młodzieży ma ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju.

Samorządy nie mają istotnego wpływu na wysokość wynagrodzeń nauczycieli, a otrzymywane w subwencji środki finansowe nie pokrywają ich kosztów, jednak resort edukacji uparcie powtarza, że budżet państwa przeznacza na oświatę wystarczające środki. Podejmowane dotąd próby opartego na faktach dialogu z MEN nie dają rezultatu, dlatego konieczne są skuteczniejsze działania, w tym rozmowy z szefem Rządu i ministrem finansów.

W trakcie debaty, oprócz danych finansowych chcemy przekazać nasze postulaty, które formułujemy od kilku lat, zdesperowani skalą niedofinansowania zadań oświatowych, przy jednoczesnym ograniczaniu naszej samodzielności w ich realizacji. Żądamy takiej organizacji oświaty, by była jasna odpowiedzialność za jej stan.

Związek Miast Polskich zaprasza przedstawicieli miast 11 kwietnia do Warszawy. Niech Wasza obecność w Warszawie pokaże, że wspólnie walczymy o przyszłość polskiej oświaty, oczekując partnerskiej rozmowy ze strony władz centralnych.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę Związku Miast Polskich: www.miasta.pl/ankiety/odpowiedz/27 lub za pomocą formularza zgłoszeń (w załączeniu) odesłanego na zapisy@debata.edu.pl.

Udział w debacie jest bezpłatny.