Fundacja WWF Polska i Miasto Zamość zapraszają na konferencję połączoną z warsztatami związaną z gospodarką obiegu zamkniętego w miastach. Wydarzenie odbędzie się 7 marca br.

My, obywatele zasobnych państw Europy produkujemy znaczną ilość odpadów, zużywamy dużo energii, żyjemy na ekologiczny kredyt – zasoby kurczą się w zastraszającym tempie, niemniej szybko postępuje zanieczyszczenie środowiska.

Odpowiedzią na te problemy ma być gospodarka obiegu zamkniętego - koncepcja w której produkty, materiały i surowce pozostają w obiegu tak długo, jak to tylko możliwe.
Ta koncepcja pojawia się w Dyrektywach Komisji Europejskiej oraz w polskim prawodawstwie.

W centrum planu przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego znajdują się miasta – 54% światowej populacji żyje na obszarach miejskich, a miasta stanowią 85% światowego PKB. To miasta odpowiadają za zużycie 75% zasobów naturalnych, 50% światowej produkcji odpadów i 60- 80% emisji gazów cieplarnianych. W nadchodzących dziesięcioleciach rola miast w tych procesach będzie rosła – globalne trendy wskazują na to, że w miastach mieszkało będzie coraz więcej osób, a rozwój miast postępował będzie coraz szybciej.

Świat działa w ramach globalnego systemu gospodarczego opartego na liniowym modelu "weź – wyprodukuj- zużyj - wyrzuć", a gospodarka miejska odzwierciedla i wzmacnia wyzwania ten model. Brak kompleksowego podejścia do zarządzania miejskiego, prowadzi to do strat ekonomicznych i negatywnego wpływu na środowisko. Negatywne efekty liniowego modelu w miastach to między innymi zanieczyszczenie powietrza, wody i hałasu i emisje gazów cieplarnianych.

Miasta odgrywają kluczową rolę w procesie zmiany gospodarki na model cyrkularny. Jest to proces wymagający – rządy i samorządy muszą wytyczyć kierunki zmian, zmianie musi ulec sposób projektowania i finansowania przedsięwzięć oraz zachowania konsumenckie, a nasze myślenie na temat tego co jest odpadem a co zasobem musi ulec diametralnej zmianie.

Jak miasta mogą to osiągnąć? Jak dokonać zmiany w praktyce? Postaramy się wspólnie poszukać odpowiedzi na to pytanie.
Zapraszamy na warsztaty dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w miastach, które odbędą się 7 marca 2018 roku w Zamościu.

Patronat nad wydarzeniem objął Związek Miast Polskich.

W załączeniu program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia proszę kierować na adres goz.zamosc@gmail.com
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.