Prezydenci i burmistrzowie polskich miast, pod egidą Związku Miast Polskich, zachęcają mieszkańców do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ruszyła wspólna samorządowa kampania #GłosUEmy.

Kampania #GłosUEmy to kontynuacja ogólnopolskiej kampanii samorządowej #DziękUEmy. Zrealizowana wspólnie przez polskie miasta i Związek Miast Polskich miała na celu zaprezentowanie zmian, które zaszły w naszym kraju dzięki wsparciu środków unijnych. Przypomniała wszystkim Polakom, jak bardzo zmienił się nasz kraj, nasze miasta i gminy. Nawiązywała bezpośrednio do obchodzonej 1 maja tego roku rocznicy 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wspólna samorządowa kampania #DziękUEmy uruchomiła w miastach głośny przekaz europejski.

15 lat Polski w Unii Europejskiej to nie tylko nowa infrastruktura, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, czy nowe obiekty sportowe i kulturalne. To również wspólny rynek, swoboda podróżowania, komunikowania się, wymiana kulturalna, edukacja, czy wspólne wartości, co podkreślają prezydenci i burmistrzowie polskich miast. Dlatego tak ważne są wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 26 maja br.

Druga część samorządowej kampanii - #GłosUEmy - ma przede wszystkim za zadanie zwiększenie udziału mieszkańców w wyborach europejskich.

26 maja b.r. odbędą się powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego, czwarte od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i dziewiąte w ogóle – licząc od pierwszych „wyborów europejskich” w 1979 roku. Obywatele RP i stale zamieszkali w Polsce obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej będą mogli w 13 okręgach wyborczych, na które został podzielony nasz kraj, wybrać posłów reprezentujących ich w toku pięcioletniej kadencji.


W ramach programu Powszechnej Edukacji Obywatelskiej powstał Słowniczek wyborczy (w załączeniu), wyjaśniający podstawowe pojęcia z zakresu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wstęp napisał prof. Hubert Izdebski.