Polska otrzyma dofinansowanie w wysokości 90 mln zł na szkolenia dla nauczycieli, szkolnictwo zawodowe oraz programy stypendialne z Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Fundusze Norweskie i EOG dla edukacji
Polska otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 90 mln zł na szkolenia dla nauczycieli, szkolnictwo zawodowe oraz programy stypendialne z Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Ambasador Norwegii, Olav Myklebust przedstawił 16 maja br. założenia nowego Programu na rzecz Edukacji. - "Jest to program skierowany do nauczycieli, uczniów i studentów, który pozwoli im jeszcze więcej podróżować, uczyć się i zbierać doświadczenia. Zapewni im najlepsze możliwości rozwoju, zdobywania umiejętności i wiedzy, jako solidne podstawy budowania przyszłości" – mówił ambasador. Podkreślił też, że ze wszystkich krajów, w których jest realizowany, Polska ma największy program edukacyjny sięgający 23,5 mln euro na 5 lat. Nabór wniosków rozpocznie się w najbliższych dniach, a wnioskodawcami mogą być zarówno szkoły czy uczelnie, jak też samorządy lokalne i regionalne oraz organizacje pozarządowe.
Programem po stronie polskiej zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Jak powiedział dyrektor generalny Fundacji, Paweł Poszytek, obecny program przypomina europejski program Erasmus +.
Program Edukacja jest realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Jego celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych na terenie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwu- i wielostronnych (między krajami-darczyńcami a krajami korzystającymi z pomocy) w obszarze edukacji. Ważnym komponentem tej edycji Programu jest kształcenie zawodowe, którego reforma jest właśnie w Polsce wdrażana po to, by jak najlepiej dopasować edukację przyszłych fachowców do potrzeb rynku pracy. Na tę część przeznaczono aż 40% wszystkich środków.
Program składa się z czterech filarów zwanych komponentami:
- Komponent I - profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej – w ramach którego będą organizowane 2-5-dniowe intensywne szkolenia dla nauczycieli
- Komponent II - mobilność w szkolnictwie wyższym – obejmuje wymianę studentów i oraz praktyki
- Komponent III - współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe – obejmuje 2- i wielostronne projekty na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego
- Komponent IV - współpraca instytucjonalna – we wszystkich dziedzinach edukacji, poza kształceniem zawodowym.
Spotkania informacyjne dotyczące konkursu, jak i realizacji zadań odbędą się:
- 16-17 maja br. w Rzeszowie
- 23 maja br. w Warszawie
- 28 maja br. w Lublinie

Kolejne spotkania, planowane na czerwiec odbędą się w Katowicach i Poznaniu.