Związek Banków Polskich oraz Związek Miast Polskich zapraszają 6 i 7 grudnia do Warszawy na bezpłatne spotkanie środowiska bankowo-finansowego z JST.

Związek Banków Polskich oraz Związek Miast Polskich zapraszają - w szczególności prezydentów, skarbników oraz osoby odpowiedzialne za gospodarkę komunalną w JST - na spotkanie środowiska bankowo-finansowego z JST. Dla przedstawicieli samorządów, banków, przedsiębiorstw komunalnych oraz środowiska naukowego udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są według kolejności rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

Grudniowe Forum będzie także doskonałą okazją do spotkania przedświątecznego podczas uroczystej kolacji

Rejestracja: www.DoradcaSamorzadowy.pl

Agenda:

6 grudnia 2017 r.

1. Sesja inauguracyjna

2. BLOK I: Forum Bankowo-Samorządowe

3. BLOK II: Realizacja zadań własnych samorządu

4. Kolacja/Spotkania Networkingowe

7 grudnia 2017 r.

Warsztaty eksperckie w zamkniętych grupach