Rada Europy przyznała tegoroczne Nagrody Europy. Jedną z siedmiu przyznanych w tym roku Flag Honorowych Rady Europy zdobył Ostrów Wielkopolski. Główna nagroda przypadła hiszpańskiemu San Sebastián.

Nagrody Europy przyznawane są miastom wyróżniającym się poprzez działania w zakresie współpracy międzynarodowej oraz aktywność międzynarodową i zasługi dla promocji idei jedności europejskiej.

Flaga Europy stanowi drugi z czterech etapów w wyłanianiu laureatów ustanowionej w 1955 roku przez Komitet Ministrów Rady Europy – Nagrody Europy. Dyplom Europy, który stanowił pierwszy etap nagrody, Miasto zdobyło w 2017 roku. Nagrodę wręczono władzom miasta Ostrowa Wielkopolskiego podczas sesji Rady Europy w Strasbourgu. Uzyskanie Flagi Honorowej jest warunkiem przyznania kolejnych trofeów – Odznaki Honorowej oraz Nagrody Europy. Flaga Europy łączy symbolikę czystego, błękitnego nieba i "doskonałej" liczby 12 złotych gwiazd, symbolizujących związek narodów Europy.

- Dla mnie, jako prezydenta to ogromna radość i satysfakcja, że rozwój naszego miasta dostrzegany jest coraz częściej za granicami kraju. Można śmiało stwierdzić, że Ostrów jest już nie tylko widocznym punktem na mapie Polski, ale istnieje również w świadomości europejskiej, został bowiem zauważony wśród setek miast. Mamy się czym pochwalić w kwestii współpracy europejskiej, a nasze tradycje i doświadczenia mogą być wartościowym wkładem do europejskiej wspólnoty – mówi prezydent Beata Klimek.

Ostrów Wielkopolski oceniany był pod kątem działalności na poziomie międzynarodowym – pod uwagę brana była organizacja imprez (w tym m.in. Międzynarodowej Konferencji Komunalnej organizowanej w 2017 r. w Ostrowie Wielkopolskim), wydarzeń kulturalnych i sportowych, współpraca z miastami partnerskimi – z Nordhausen, Delitzsch, Bergerac. Istotne były także działania międzynarodowe realizowane przez ostrowskie szkoły, w tym m.in. udział w programach UE, wymiany uczniowskie, organizacja konkursów o tematyce europejskiej oraz obchodów Dni Europy, a także działania realizowane przez instytucje miejskie i organizacje działające w Ostrowie Wielkopolskim.

Nagroda Europy, stworzona przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w 1955 r., to najwyższe wyróżnienie, jakie można nadać miastu europejskiemu za jego działania w Europie. Nagroda składa się z trofeum, medalu, dyplomu i stypendium przeznaczonego na wizytę studyjną w instytucjach europejskich dla młodzieży ze zwycięskiego miasta.
Jak co roku komitet Nagrody Europy przyznał również pozostałe europejskie nagrody. Siedem samorządów otrzymało Tablice Honorowe, siedem - Flagi Honorowe, a 18 gmin - Europejskie Dyplomy. Nagrody te, przyznawane podobnie jak Nagroda Europy każdego roku, również stanowią część tego europejskiego trofeum.

Pełna lista tegorocznych laureatów znajduje się tutaj