Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 17 kwietnia prezydent Francji zaproponował stworzenie europejskiego programu finansowania samorządów przyjmujących uchodźców. Samorządy odpowiadają na apel.

Samorządy lokalne w całej Europie przyjęły propozycję prezydenta Macrona z wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem. Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 17 kwietnia francuski szef państwa zaproponował stworzenie europejskiego programu finansowania samorządów przyjmujących uchodźców.

Reagując na tę propozycję, Sekretarz Generalny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), Frédéric Vallier, oświadczył: - Jesteśmy gotowi współpracować z Parlamentem Europejskim i Komisją w celu określenia wsparcia, które powinno być udzielane samorządom lokalnym, które przyjmują i integrują uchodźców. Mamy ambicję zbudować, wraz z naszymi członkami - krajowymi stowarzyszeniami samorządów lokalnych - program bezpośredniego finansowania dla samorządów lokalnych, który odpowiada potrzebom związanym z tą krytyczną kwestią.

Aby wnieść wkład w debatę na temat przyszłego planu wydatków UE (wieloletnie ramy finansowe), CEMR i jej stowarzyszenia członkowskie przedstawiły również kilka rozwiązań dotyczących sposobów lepszego wykorzystania funduszy UE w dziedzinie migracji.

Zaangażowanie samorządów lokalnych w tej dziedzinie nie jest niczym nowym - miasta i regiony już od kilku lat wzywają do tworzenia lepszych funduszy wspomagających przyjmowanie i integrację uchodźców.

W 2016 r. burmistrzowie oraz lokalni i regionalni wybrani przedstawiciele z całej Europy przyjęli zaproszenie CEMR do zachęcania państw członkowskich do dotrzymywania obietnic w zakresie polityki azylowej i integracji. Wezwanie to zawiera szereg konkretnych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, ale też odpowiedzi na potrzeby samorządu lokalnego w zakresie integracji. Samorządy lokalne są rzeczywiście na pierwszej linii, jeśli chodzi o społeczne i edukacyjne wsparcie uchodźców, a także ich zakwaterowanie.
Prezydent Macron podkreślił, że przyjmowanie uchodźców jest „jedną z kwestii, w których musimy osiągnąć wymierne rezultaty”. Piłka znajduje się teraz po stronie państw członkowskich, Parlamentu i Komisji.