Rada Gmin i Regionów Europy zainicjowała ​kampanię #Power2Her, mającą na celu zwiększenie udziału kobiet w polityce i zwrócenie uwagi na ich ciągle zbyt niską reprezentację.

W ramach kampanii #Power2Her CEMR przygotował odezwę do partii politycznych, w związku z nadchodzącymi wyborami do PE i zachęca do jej rozpowszechniania w prasie (lokalnej i krajowej) oraz do zamieszczania na stronach internetowych, mediach społecznościowych, newsletterach itp. (z odwołaniem do #Power2Her).

W deklaracji CEMR-u czytamy: „Na szczeblu polityki lokalnej w Europie, przez ostatnie 10 lat, udział kobiet pochodzących z wyboru zwiększył się z 27% do 30 %. Będą sami osobami pochodzącymi z wyboru, powinniśmy powiedzieć: Europa zasługuje na więcej. Ten brak reprezentacji nie może pozostać na obecnym poziomie. Kobiety stanowią większość pośród obywateli. Są mniejszością pośród polityków pochodzących z wyboru. Ten niemożliwy do zaakceptowania fakt, jasno pokazuje ostatnie badanie przeprowadzone przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR), dające pełny i zarazem niepokojący obraz politycznej reprezentacji kobiet na szczeblu lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.”

W załączeniu - odezwa, infografika i opracowanie „Kobiety w polityce”.