Od 21 maja miasto wznawia dostarczanie korespondencji przez gońców, a od 25 maja mieszkańcy będą mogli znowu załatwiać sprawy w urzędzie miasta. W sali obsługi będzie mogło przebywać naraz 0 osób

Od 25 maja 2020 r. Urząd Miasta wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców.Klienci będą obsługiwani przy stanowiskach na parterze w sali obsługi. Pozostałe sprawy będzie można załatwić na stanowisku w punkcie informacyjnym, do którego proszony będzie merytoryczny pracownik spoza sali obsługi. Ze względów bezpieczeństwa na sali obsługi będzie mogło przebywać jednocześnie 10 klientów. Sala obsługi czynna będzie w dni robocze w godzinach 7:30-17:00.

W Urzędzie Stanu Cywilnego mieszkańcy będą przyjmowani pojedynczo.

Z dniem 21 maja 2020 r. wznowione zostaje dostarczanie mieszkańcom korespondencji przez gońców urzędu.Do należności podatkowych zapłaconych w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji nie są doliczane odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty.