Amazon we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Ministerstwem Cyfryzacji udostępnia wszystkim chętnym nauczycielom, edukatorom, bibliotekarzom oraz rodzicom bezpłatne warsztaty.

Firmy Amazon we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Ministerstwem Cyfryzacji udostępniła wszystkim chętnym nauczycielom, edukatorom, bibliotekarzom oraz rodzicom bezpłatne warsztaty edukacyjne online, które przygotują ich do przeprowadzenia ze swoimi uczniami, bądź dziećmi lekcji zdalnych w trakcie zawieszenia zajęć w szkołach. Warsztaty online są elementem projektu STEM Kindloteka i zostały wpisane na listę narzędzi do nauczania zdalnego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Uczestnicy warsztatów dowiadują się, jak prowadzić ciekawe i angażujące zajęcia dla najmłodszych, związane m.in. z technologią, inżynierią i matematyką, np. lekcje programowania dla dzieci z klas 1-3. Każdy webinar trwa 90 minut i przedstawia inne treści, pomysły i eksperymenty.

Pełne dane nt. warsztatów prowadzonych przez Amazon w ramach wspieranego przez Ministerstwo projektu:

Strona informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji: Lekcje z internetu
Zestaw narzędzi MC do nauczania zdalnego: Nauczycielu, poprowadź lekcje online!
Link do logowania na Platformie STEM KINDLOTEKI: STEM Kindloteka dla każdego