Od 1 stycznia 2019 r. na administracyjnej mapie Polski pojawiło się 10 nowych miast. Status ten został przyznany miejscowościom: Koszyce, Lubowidz, Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów i Wielbark.

Od 1 stycznia 2019 r. na administracyjnej mapie Polski pojawiło się 10 nowych miast. Status ten został przyznany miejscowościom: Koszyce, Lubowidz, Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów i Wielbark.

W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę status miasta został przywrócony również miejscowościom: Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec i Pacanów. Tym samym od początku 2019 roku w Polsce jest już 940 miast.
Za sprawą dwóch rozporządzeń Rady Ministrów – z lipca i z grudnia tego roku – status miasta z dniem 1 stycznia 2019 r. otrzymują:
• Koszyce – w powiecie proszowickim (woj. małopolskie);
• Lubowidz – w powiecie żuromińskim (woj. mazowieckie);
• Nowa Słupia – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie);
• Pierzchnica – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie);
• Szydłów – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie);
• Wielbark – w powiecie szczycieńskim (woj. warmińsko-mazurskie);
• Nowy Korczyn – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie);
• Oleśnica – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie);
• Opatowiec – w powiecie kazimierskim (woj. świętokrzyskie);
• Pacanów – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie).

Wszystkie nowe miasta posiadały już ten status w przeszłości. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę szczególne znaczenie nadano przywróceniu statusu miast tym miejscowościom, które utraciły prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Są to: Koszyce, Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec oraz Pacanów. Lubowidz utracił prawa miejskie po wojnach szwedzkich, a Wielbark posiadał je w latach 1723-1946.
Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez Radę Gminy. Uzyskanie tego statusu wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Według danych GUS, w 2018 roku istniało w Polsce 930 miast. Były to 302 gminy miejskie oraz 628 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.