Komisja Polityki Społecznej

Prezydium Komisji:

Przewodniczący:
Monika Lipińska
, zastępca prezydenta Lublina
Zastępca przewodniczącej:
Sławomir Granatowski, zastępca dyrektora Biura Strategii Miasta Łódź
Sekretarz Komisji:
Joanna Olszewska, dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublina

Biuro ZMP:
Aneta Kręc   Dokumenty

   Pobierz Download icon@2x
   inne
   RAPORT Z WYBORÓW PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2020 ROKU
   Pobierz Download icon@2x
   inne
   Raport o sytuacji biznesu w Krakowie w czasie epidemii
   Pobierz Download icon@2x
   inne stanowiska i opinie
   Opinia Unii Metropolii Polskich i ZMP dotycząca ustawy z 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach org. wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespond.
   Pobierz Download icon@2x
   inne stanowiska i opinie
   Uwagi ZMP do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

   Multimedia

   Kalendarz wydarzeń

   Miasta
   11
   czerwiec 2020

   24
   czerwiec 2020

   29
   czerwiec 2020

   30
   czerwiec 2020

   Czerwiec 2020
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

   Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

   Więcej

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

   Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

   • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
   • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

   Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

   Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

   Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

   Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

   1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
   2. dostępu do danych osobowych,
   3. żądania sprostowania danych osobowych,
   4. żądania usunięcia danych osobowych,
   5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
   7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

   Pamiętaj też, że masz:

   • Prawo wycofania zgody

    W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

   • Prawo wniesienia skargi do organu

    Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

   Mniej