W imieniu m.in. Wydziału Pedagogicznego UW, Stowarzyszenia Rodzice w edukacji, zapraszamy do udziału w obywatelskim wysłuchaniu publicznym dotyczącym zmian w ustawie o systemie oświaty.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym, dotyczącym zmian w ustawie o systemie oświaty, które odbędzie się 9 stycznia 2016 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego w godzinach 10:00- 16.00.

Celem organizowanego przez nas wysłuchania jest przedstawienie opinii ekspertów, organizacji pozarządowych i obywateli na temat zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących podwyższenia wieku obowiązku szkolnego, obniżenia wieku obowiązku przedszkolnego, zmiany roli i uprawnień kuratora oświaty. Merytoryczne i organizacyjne konsekwencje tych zmian nie były, jak dotąd, przedmiotem debaty publicznej z udziałem zainteresowanych i zróżnicowanych w swoich opiniach stron. Nie umożliwiono zaprezentowania stanowisk i opinii na temat projektowanych przez rząd zmian przedstawicielom: rodziców, nauczycieli, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i/lub zajmujących się edukacją wczesnoszkolną, środowiska akademickiego, a także specjalistom, pedagogom i edukatorom, czy po prostu obywatelom (w tym także uczniom) zainteresowanych tym problemem. Dlatego, jako przedstawiciele i przedstawicielki strony społecznej, obywatele i obywatelki, wychodzimy z inicjatywą organizacji publicznego wysłuchania, na którym swoje opinie przedstawić będą mogły osoby zainteresowane problematyką edukacji wczesnoszkolnej i zmianami, jakie w jej organizacji wprowadza oczekująca na podpis Prezydenta ustawa.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania opinii obywatelek i obywateli, którzy nie mieli możliwości zabrać głosu w dyskusji na etapie tworzenia założeń ustawy i w trakcie jej procedowania. Zapraszamy też Państwa - jako obywateli zainteresowanych poprawą edukacji młodego pokolenia Polek i Polaków – do zabrania głosu w drugiej części spotkania, poświęconej prezentacji opinii osób zgłaszających chęć czynnego udziału w wysłuchaniu.

Program wysłuchania:

10.00 - 10.20 Wyjaśnienie przez moderatora celu obywatelskiego wysłuchania publicznego oraz zasad jego prowadzenia

10.20 - 10.40 Przedstawienie projektu zmian w ustawie o systemie oświaty przez przedstawiciela wnioskodawców (czekamy na potwierdzenie obecności)

10.40 - 11.40 Przedstawienie opinii instytucji i ekspertów, którzy wystosowali pisemne stanowiska, listy
i opinie w sprawie projektu do MEN i Sejmu

11.40 - 12.00 Przerwa

12.00 - 16.00 Prezentacja opinii przedstawicieli instytucji, ekspertów i osób prywatnych, które zgłosiły się do zabrania głosu w procesie rejestracji (w losowej kolejności zabierania głosu)

W wysłuchaniu można brać także udział jako obserwator – bez zabierania głosu.

Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl. Zgłoszenia udziału w wysłuchaniu można przesyłać do
7 stycznia.

Organizatorzy:

Uniwersytet Warszawski

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Fundacja Rozwoju Dzieci im. A. J. Komeńskiego

Stowarzyszenie Rodzice w edukacji

Fundacja Idealna Gmina

Fundacja Przestrzeń dla edukacji

Wsparcie:

Fundacja im. S. Batorego

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA