Głównym tematem spotkania, jakie 20 i 21 kwietnia odbyło się w Miliczu, były zmiany w oświacie przysparzające dużo problemów samorządom.

Komunikat z posiedzenia Komisji Edukacji Związku Miast Polskich w Miliczu

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Rudzie Sułowskiej k/Milicza, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Członków Komisji powitał Przemysław Krzyżanowski - zastępca prezydenta Koszalina, przewodniczący Komisji Edukacji ZMP oraz Piotr Lech – burmistrz Milicza. Spotkanie rozpoczęła prezentacja gospodarzy pt. „Strategia edukacyjna Gminy Milicz na lata 2015 – 2020”.
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie dr Macieja Jakubowskiego, dyrektora ds. naukowych Fundacji Naukowej Evidence Institute – Badania dla edukacji „Co wiemy o kompetencjach polskich uczniów i dlaczego musimy je badać?”.
Następnie Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych przedstawił prezentację pt „Zmiany statusu zawodowego nauczycieli oraz finansowania oświaty. Bitwa na dwóch frontach może być ryzykowna?” Podczas posiedzenia Komisji Edukacji głos zabrał również Mariusz Tobor - ekspert oświatowy w firmie „Vulcan”.
Po dyskusji zostało wypracowane i przyjęte stanowisko Komisji Edukacji Związku Miast Polskich odnoszące się do proponowanych przez MEN zmian w oświacie (w załączeniu).
Komisja ustaliła termin i miejsce kolejnego spotkania na drugą połowę września 2017 roku w Kołobrzegu.