Głównymi tematami spotkania Komisji, jakie 23 i 24 listopada odbyło się w Zabrzu, były sieci szerokopasmowe oraz organizacja transportu publicznego konurbacji górnośląskiej.

W dniach 23 i 24 listopada 2017 roku w Zabrzu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Transportu ZMP. W pierwszym dniu obrad uczestników spotkania powitali: Grzegorz Janecki, Główny Inżynier Miasta Zabrza oraz Marek Stępa, Przewodniczący Komisji.

Tematem przewodnim pierwszej części spotkania były doświadczenia w zarządzaniu siecią szerokopasmową. Ewa Jasionek, Zastępca Dyrektora ds. informatyzacji w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, przedstawiła infrastrukturę informatyczną Zabrza. Był to przyczynek do dyskusji i wymiany doświadczeń w zarządzaniu siecią szerokopasmową w miastach.

W dalszej części obrad swoje produkty dedykowane m.in. dla samorządów przedstawiły firmy: Wasko (zajmująca się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizacją kompleksowych usług w zakresie wdrażania systemów informatycznych, automatyki i elektroniki) oraz Dysten (m.in. dostarczająca urządzenia elektroniczne w ramach Inteligentnych Systemów Transportowych oraz elektroniczne tablice wyników).

Uczestnicy spotkania zapoznali się z organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w konurbacji górnośląskiej. Prezentację na ten temat przedstawił Roman Urbańczyk, Przewodniczący Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad było zwiedzanie Kopalni Guido.

W drugim dniu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Transportu ZMP i Komisji Rozwoju KZK GOP. Jego głównym tematem był budżet KZK GOP na 2018 rok.

Członkowie Komisji Transportu ZMP ustalili wstępny harmonogram spotkań Komisji w 2018 roku – planowane są trzy spotkania: w Tychach (5-6 kwietnia), Ełku (maj/czerwiec) oraz Gdyni (wrzesień).
Na zakończenie spotkania dla osób zainteresowanych była możliwość zwiedzenia Zabrza (cmentarz żydowski, stalowy dom, kościół św. Józefa i Stadion Górnika Zabrze).

Paweł Krawczyk