9 i 10 maja 2017 r. w Kozienicach odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. Tym razem w dużej części poświęcone ono było polityce senioralnej.

W dniach 9 i 10 maja 2017 r. w Kozienicach odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. Tym razem w dużej części poświęcone ono było polityce senioralnej. Rozmawiano na temat systemowych rozwiązań w samorządzie oraz usług społecznych, w tym także usług opiekuńczych.
Przedstawiciele miast wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi działań na rzecz seniorów w mieście, ofertami, które mają na celu zaktywizować osoby starsze. Omawiano różne działania samorządowe, jak i projektowe.
Dalsza część poświęcona była domom pomocy społecznej, ich finansowaniu, sposobom organizacji oraz poszukiwaniom alternatywnych rozwiązań w ramach niesienia pomocy i opieką nad osobami starszymi.


Kolejnym punktem spotkania było wypracowanie opinii dotyczącej projektu ustawy z dnia 27 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (w załączeniu)
W ramach dobrych praktyk członkowie Komisji zwiedzili Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie spotkali się z słuchaczami oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kozienicach.

Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano na wrzesień w Łodzi.

Aneta Kręc

Relacja ze spotkania w prasie lokalnej