W dniach 9-10 października 2018 r. w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. Pierwsza część poświęcona była Centrom Usług Społecznych (założenia, propozycje, czas wdrażania). Wypracowano stanowisk...

W dniach 9-10 października 2018 r. w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.

Pierwsza część poświęcona była Centrom Usług Społecznych (założenia, propozycje, czas wdrażania). Wypracowano stanowisko dot. projektu z dnia 25 września ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) (w załączeniu).
Poruszano tematy związane z systemem wsparcia osób starszych i niesamodzielnych.
Na koniec spotkania – Gospodarze przedstawili członkom Komisji „dobre praktyki” – w tej dziedzinie. Zaprezentowano uczestnikom placówkę dla osób starszych, w tym z chorobą Alzheimera. Dyskutowano także nt mieszkań wspomaganych, opieki wytchnieniowej oraz innych form opieki całodobowej w tym zakresie.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2019 roku.


Aneta Kręc