Podczas kolejnego spotkania członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej dyskutowano na temat realizacji rządowego programu „Mieszkanie plus”

W dniu 20 czerwca 2018 roku w biurze Związku Miast Polskich w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich. Spotkanie poprowadził Marek Goczyński, Główny Specjalista w Biurze Mieszkalnictwa w Toruniu, Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej.

Głównymi tematami obrad była dyskusja nt. realizacji rządowego programu „Mieszkanie plus” w Toruniu i innych miastach oraz prace związane ze zmianami uchwał gmin regulujące sprawy mieszkaniowe w związku ze zmianą ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.).
Kolejnym punktem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie wprowadzenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 s.1).

Członkowie Komisji rozmawiali również na temat projektów ustaw:
a) o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,
b) o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Ustalono termin i miejsce kolejnego spotkania: wrzesień 2018 roku; Płock.
Ewa Ziółkowska