Do 9 listopada można oglądać w Gostyniu wystawę „Samorządni i Niepodlegli” powstałą jako część obchodów stulecia Związku Miast Polskich. To trzecie miasto - po Dolsku i Śremie - które gości ekspozycję

W Dolsku wystawa gościła od połowy września, następnie pojawiła się w Śremie w dniach 1-12 października. Do 9 listopada oglądać ją będą mieszkańcy Gostynia.

Historia ZMP zaczyna się w listopadzie 1917 przyjęciem statutu nowo powołanej organizacji na Zjeździe Delegatów Miast. Przed ówczesnymi samorządowcami stały różne wyzwania – wiele miast nie dysponowało nowoczesną infrastrukturą sanitarną, rozwijały się w nierównym tempie, bez właściwych planów urbanizacyjnych. Miasta musiały w przeciągu kilku lat dogonić swoje czasy. Podobnie po upadku komunizmu, odnowiony w 1991 roku ZMP musiał zabiegać o rewitalizację miast i prawne uporządkowanie statusu samorządów, nadganiając dziesięciolecia PRL-u. Ta paralela między początkami Związku w czasach międzywojennych a „nowymi początkami” lat dziewięćdziesiątych XX wieku zadecydowała o doborze przedstawionych zagadnień.

Wystawa „Samorządni i Niepodlegli” powstała jako część obchodów stulecia Związku Miast Polskich. Celem projektu, poza uczczeniem tej ważnej rocznicy, jest spojrzenie na największe, przełomowe momenty historii polskiej samorządności, zwłaszcza przedwojennych początków ZMP. Mamy nadzieję, że wystawa zwróci uwagę odbiorców na rolę Związku Miast Polskich od czasów odzyskania przez Polskę niepodległości do dziś.

Wystawa została sfinansowana ze środków Funduszu Dotacyjnego „Niepodległa”, wspierającego inicjatywy związane z obchodami stulecia niepodległości.