Od 7 do 31 lipca Berlin gości Wystawę „Wypędzeni 1939…”/„Vertriebene 1939…”, przy okazji której odbyły się też warsztaty dla niemieckiej młodzieży. Całość zorganizowało IPN w Poznaniu i ZMP.

7 lipca w Dreilinden Gymnasium, położonym w południowej części Berlina, została otwarta niemiecka wersja wystawy poświęconej tematyce wysiedleń obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej pt. „Vertriebene 1939... Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”. Wernisaż towarzyszył uroczystości dla maturzystów i ich rodzin z udziałem lokalnych władz. Wystawa będzie otwarta też dla publiczności pozaszkolnej do końca lipca.

Podczas prezentacji wystawy w dniach 10–13 lipca 2017 r. zostały przeprowadzone warsztaty dla młodzieży niemieckiej na temat wysiedleń oraz spotkania z młodzieżą z Polski. W warsztatach wzięli udział także przedstawiciele polskich grup projektowych, uczestnicy projektu edukacyjnego Związku Miast Polskich, reprezentanci Ośrodka Doskonalenie Nauczycieli i IPN w Poznaniu. Zostały przeprowadzone m.in. ćwiczenia, podczas których uczniowie dyskutowali w grupach na tematy:  • Co zabrałbyś ze sobą, gdybyś w ciągu 15 minut musiał opuścić rodzinny dom?
  • Jakie były motywy oraz powody, dla których niemieccy ojcowie i synowie rodzin uczestniczyli w deportacjach i prześladowaniu polskich rodzin?

W ramach warsztatów polscy uczniowie przedstawili również swoje historie rodzinne, zaprezentowane zostały wywiady z ofiarami deportacji, a także film „Jasnowłosa prowincja”/„Die blonde Provinz”, na którego temat przeprowadzono dyskusję.

Wystawę i warsztaty zorganizowały Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz Związek Miast Polskich.