Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Nowelizacja Kodeksu wyborczego zmieniła zasady kandydowania na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zmiany objęły też kampanię wyborczą.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października - wynika z rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada.

14 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jest w nim informacja, na którą samorządy czekały z niecierpliwią od wielu tygodni - termin jesiennych wyborów. Głosowanie w wyborach odbędzie się w godzinach 7-21. Wraz z ogłoszeniem rozporządzenia ruszyła kampania wyborcza.

Załącznikiem do rozporządzenia jest kalendarz wyborczy. 27 sierpnia minął termin zawiadomienia odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego (w zależności od skali działania i rodzaju komitetów wyborczych) o utworzeniu komitetu wyborczego.

Termin na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 26 września o północy. Do 6 października terytorialne komisje wyborcze rozplakatują obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, a gminne komisje wyborcze o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Również do 6 października wyborcy niepełnosprawni mają czas na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Zakończenie kampanii wyborczej, a tym samym cisza wyborcza zacznie obowiązywać 19 października o godz. 24.00.

27 sierpnia minął termin zawiadomienia odpowiednio PKW lub komisarzy wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych. W skali całego kraju do rejestracji zostało zgłoszonych ponad 9 tys. komitetów wyborczych.
Przypomnijmy, PKW rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców.
Więcej na temat zarejestrowanych komitetów wyborczych https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/panstw...

Przypomnijmy, że tegoroczna nowelizacja Kodeksu wyborczego zmieniła zasady kandydowania na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zmiany objęły też kampanię wyborczą i samo głosowanie. Jedną z najgłośniejszych zmian, jaką wprowadziła styczniowa nowelizacja Kodeksu wyborczego, jest dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zmiany w prawie wyborczym dotyczą też procesu głosowania. Zniesiono możliwość przeprowadzania głosowania w ciągu dwóch dni. Tegoroczne wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy, czyli w niedzielę, 21 października.
Zmieniła się ustawowa definicja znaku „X" stawianego na karcie do głosowania. Uporządkowano też status i uprawnienia mężów zaufania oraz wprowadzanych obserwatorów społecznych.

Informacje dla kandydatów - serwis wybieramwybory.pl

Wójt, burmistrz, prezydent - kto może kandydować ?

Radny w gminie: kto może kandydować?

Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych

Kalendarz wyborczy

Wybory 2018 - zmiany dla kandydatów i wyborców

Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał poradnik o ochronie danych osobowych w kampanii wyborczej