Opracowana przez wojskowych aplikacja „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”. pozwoli pracownikom ośrodków pomocy społecznej wnioskować o wsparcie brygad WOT.

Ruszyła specjalna aplikacja, która połączy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z pracownikami organizacji pomagających potrzebującym. Narzędzie jest dostępne np. dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, którym żołnierze WOT pomogą dostarczać żywność osobom izolującym się z powodu koronawirusa.

Opracowane przez wojskowych nowe narzędzie nosi nazwę: „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”. To „aplikacja webowa", która pozwoli m.in. pracownikom ośrodków pomocy społecznej, wnioskować o wsparcie brygad WOT.

- Informacje te będą trafiać do oficerów łącznikowych w brygadach WOT, oni zaś zlecą żołnierzom OT realizację zadania - informuje rzecznik WOT płk Marek Pietrzak.

Dostęp do aplikacji wojskowi przekażą OPS-om i urzędom bezpośrednio.

Jak zapewniają WOT, aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Narzędzie w pierwszej wersji łączy pracowników instytucji pomocowych, takich jak ośrodki pomocy społecznej różnego szczebla oraz Caritas z oficerami łącznikowymi z brygad WOT. Sukcesywnie ilość wspieranych podmiotów będzie rozszerzana w zależności od potrzeb o urzędy, organy medyczne i sanitarne.

Obsługa aplikacji ogranicza się do wypełnienia interaktywnego formularza,  w którym wnioskodawca wskazuje miejsce i zakres pomocy oraz nadaje jej priorytet. Formularz ten jest widoczny dla oficera łącznikowego z brygady, który pod wskazany adres kieruje żołnierzy WOT z pomocą.

Co ważne – zlecający zadanie będzie mógł na bieżąco śledzić postęp jego realizacji. Istotnym jest również fakt, że po zakończeniu zadania do wnioskodawcy trafią dodatkowe informacje dotyczące dalszych potrzeb lub wnioski.

- Do tej pory informacje takie były podawane przez telefon lub osobiście. Teraz ten sam proces zostanie znacznie uproszczony i przyspieszony - informuje rzecznik WOT.

Aplikację, która połączy koordynatorów ds. wsparcia w brygadach WOT z pracownikami ośrodków pomocy społecznej opracowali podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej oddelegowani do służby w Dowództwie WOT.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP