W 2019 roku w Wejherowie znów nie wzrosną stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłata za posiadanie psa. Mimo to rosną wydatki budżetu miasta, szczególnie na inwestycje.

Miejskie podatki w Wejherowie od sześciu lat są na tym samym poziomie, a niektóre stawki są nawet niższe. W 2019 r. nadal będą obowiązywały stawki z 2013 r., częściowo zmniejszone w 2017 r. Od 2011 roku nie zmienia się także stawka opłaty od posiadania psów.

- Przyszły rok może być trudny, jeśli chodzi o wzrost różnego rodzaju opłat, np. dużo mówi się o znacznym wzroście cen energii elektrycznej. Dlatego podjąłem decyzję, że podatki lokalne w Wejherowie w 2019 roku nie wzrosną. To nasza celowa polityka skierowana ku mieszkańcom. Pozostawiając stawki sprzed sześciu lat, stwarzamy warunki przyjazne mieszkańcom, a także dbamy o rozwój przedsiębiorczości lokalnej – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Pomimo tego, że nie sięgamy głębiej do kieszeni wejherowian, stale wzrastają nasze wydatki budżetowe, zwłaszcza na inwestycje. Rozwój miasta i potrzeby mieszkańców finansujemy przede wszystkim, ze zdobytych dotacji zewnętrznych i w bardzo ograniczonym stopniu z kredytów. Staramy się też oszczędnie gospodarować środkami publicznymi.

W kadencji 2015-2018 Wejherowo pozyskało ponad 50 mln zł dotacji zewnętrznych na inwestycje oraz działania nieinwestycyjne. Razem ze środkami zdobytymi przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w latach poprzednich, jest to już ponad 100 mln zł dodatkowych środków wykorzystanych na rozwój miasta, który służy mieszkańcom.

Zadłużenie Wejherowa utrzymuje się na względnie niskim i bezpiecznym poziomie - wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie 26,5 %, a za maksymalny przyjmuje się 60%.