Złocieniec po przejęciu części gminy Ostrowice znalazł się w szczególnej sytuacji. W ostatnim tygodniu odwiedziła go grupa doradców miast ze Związku Miast Polskich i poprowadziła warsztaty pilotażowe.

Celem warsztatów przeprowadzonych w Złocieńcu było pierwsze praktyczne zastosowanie narzędzi wypracowanych przez doradców miast ZMP do wspierania wyznaczania kierunków rozwoju. Spotkanie miało ponadto sprowokować zespół miejski do refleksji nad redefinicją dotychczas wyznaczonych kierunków rozwoju gminy. Doradcy przedstawili elementy diagnozy, spojrzeli na sytuację miasta na tle grupy porównawczej. Zidentyfikowali kluczowych interesariuszy w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Złocieńca, wskazali kluczowe produkty gminy oraz kluczowe czynniki rozwoju. Rozmawiano o tym, czy dotychczasowa strategia miasta powinna ulec zmianie, jak powinna wyglądać nowa wizja Zlocienca. Dyskutowano o wyznaczeniu dwóch celów strategicznych gminy i spojrzeniu na nie w perspektywie kluczowych czynników rozwoju.

W warsztatach wzięli udział:
Zespół doradców miast: Grzegorz Dudzik, Mirosław Mękarski, Marcin Ługawiak, Andrzej Sobczyk, Danuta Wesołowska, Justyna Pietrzykowska, Maciej Pietrzykowski, Paweł Wojdylak.

Ze strony miasta, m.in.: burmistrz - Krzysztof Zacharzewski, zastępca burmistrza – Natan Fiutowski, sekretarz miasta - Leszek Modrzakowski oraz pracownicy UM i kierownicy jednostek miejskich.

- Było to dobre spotkanie z aktywna grupą osób będących liderami w swoim mieście, w różnych dziedzinach. Z zaciekawieniem przyjęta została prezentacja na temat Monitoringu Rozwoju Lokalnego oraz jego zastosowania w zakresie pozycjonowania na tle innych miast oraz przygotowany przez doradców pakiet danych i pogłębionych analiz. Zespół miejski szczególnie zainteresowany był wpływem tendencji demograficznych na kształtowanie się budżetu w przyszłości. Dyskusja na temat nowej wizji i celów była aktywną wymianą zdań i poglądów na przyszłość gminy. Mam nadzieję, ze będzie to wartościowy impuls do przyszłych działań strategicznych zespołu liderów miasta – komentował po spotkaniu jeden z doradców.

Szczególna sytuacja gminy Złocieniec wynikająca z przejęcia części gminy Ostrowice powoduje konieczność pochylenia się od nowa nad dokumentami strategicznymi samorządu. Wypracowane przez zespół miejski i doradców wskazówki oraz zaprezentowane narzędzia mogą zostać przez gminę wykorzystane do prac strategicznych. Analizy przedwarsztatowe zostały przekazane do wykorzystania przez kierownictwo gminy. Po warsztatach zostanie przegotowany przez doradców miast raport, który otrzyma Urząd wraz z pogłębionymi analizami.

Więcej na temat warsztatów pilotażowych tutaj