Kolejnym miastem, w którym odbyły się warsztaty pilotażowe w ramach programu przygotowawczego dla doradców miast w ramach Programu „Rozwój lokalny” był Międzyrzec Podlaski.

Celem warsztatów pilotażowych w Międzyrzecu Podlaskim było przygotowanie pogłębionej diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej Międzyrzeca Podlaskiego, przy wykorzystaniu opracowanych przez Związek Miast Polskich narzędzi diagnostycznych. Efektem wspólnych warsztatów jest opracowany przez doradców ZMP raport zawierający wnioski z diagnozy, ocenę konkurencyjności miasta i produktów lokalnych, a także ocenę stanu finansów.

Zespół doradców miast, który zorganizował warsztaty w tym mieście, szczególnie podkreśla bardzo duże zaangażowanie wszystkich uczestników pilotażu. Na podsumowanie warsztatów odbyła się ożywiona dyskusja nt. diagnozy demograficznej oraz rynku pracy w Międzyrzecu. Szczególnym punktem była dyskusja nt. wyników ankiet przeprowadzonych w szkołach oraz dane z Urzędu Skarbowego.

Doradcy ZMP:
Wiesława Kwiatkowska, Piotr Górka, Rafał Krupa, Robert Adach, Zdzisław Czucha, Grzegorz Szewczyk, Kamil Niklewicz, Przemysław Cichocki.

Przedstawiciele ze strony miasta: Zastępca Burmistrza Paweł Łysańczuk, Skarbnik miasta Ewa Szachnik-Kazimierczak, Sekretarz miasta Elżbieta Dedelis, urzędnicy: Wydział Środowiska, Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym, Wydział Strategii i Rozwoju, Wydział Kontroli Wewnętrznej, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Organizacyjno-Prawny, przedstawiciele: Młodzieżowej Rady Miasta, Stowarzyszenia Seniorów, Stowarzyszenia Miłośników Historii, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Społecznej Rady Sportu, Klubu Sportowego „Tekwondo”.

Więcej na temat warsztatów tutaj