Od nowego roku szkolnego w warszawskich szkołach będzie wdrażany program „Szkoła przyjazna prawom człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?”. Pilotaż programu odbył się na Ochocie

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zdecydował o realizacji od nowego roku szkolnego programu „Szkoła przyjazna prawom człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?”. Ten ważny projekt edukacyjny, po Ochocie, będzie wdrażany w całej Warszawie.

Na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie wzrosła liczba nieletnich, którzy targnęli się na swoje życie. Wśród przyczyn prób samobójczych dzieci wymienia się na pierwszym miejscu przemoc rówieśniczą czy wyszydzanie - w szkole i w internecie, w następnej kolejności - tę występującą w domu. Nakładają się na to zmiany w systemie edukacji, które uderzają w uczniów, a nie każde dziecko potrafi sobie z tym poradzić.
Kompleksowy program przeciwko wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy w środowisku szkolnym, obejmie nie tylko uczniów i kadrę nauczycielską, ale również rodziców i lokalne środowisko (ok. 40 000 rodziców, ok. 17 000 nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, ok. 800 pracowników administracji i obsługi).

Program „Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?” realizowany jest we wszystkich ochockich szkołach podstawowych. Ochota należy do dzielnicy wielokulturowych. W znacznym tempie rośnie tu liczba uczniów innych narodowości w szkołach. Jest to wyzwanie, nie tylko edukacyjne, ale również społeczne i kulturowe. Na Ochocie miał miejsce incydent, związany z napaścią na 14-latkę pochodzenia tureckiego, ponadto dochodziło do aktów wandalizmu w Centrum Kultury Muzułmańskiej, które mieści się na Ochocie. Z inicjatywą przeprowadzenia warsztatów dotyczących praw człowieka, przeciwdziałaniu wykluczeniu oraz przemocy w szkole wyszła Katarzyna Łęgiewicz, burmistrzyni dzielnicy Ochota.