Stolica, w ramach projektu Grow with Greater Warsaw, wesprze lokalnych przedsiębiorców kwotą 22 mln zł. To pionierski projekt realizowany przez Warszawę we współpracy z 39 otaczającymi gminami.

Grow with Greater Warsaw to pionierski projekt wsparcia dla początkujących i doświadczonych eksporterów, realizowany przez m. st. Warszawę we współpracy z 39 otaczającymi gminami wchodzącymi w skład tzw. Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)*.

– Jest to nasz kolejny, a zarazem największy w historii miasta, projekt wspierający przedsiębiorców. Rynek jest bardzo dynamiczny, w samej tylko Warszawie mamy ponad 400 tys. przedsiębiorstw – mówił podczas spotkania Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

W ramach dotychczasowych przygotowań do programu Grow with Greater Warsaw, przeprowadzono kompleksową diagnozę potencjału eksportowego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z aglomeracji warszawskiej, a także opracowano strategię internacjonalizacji MŚP z regionu. Kolejnym etapem, który rozpocznie się w 2018 r., będzie wdrożenie programów wsparcia dedykowanego dla MŚP ze specjalności: nowoczesna moda i projektowanie, rozwiązania informatyczne (ICT) i elektronika, innowacyjne tworzywa sztuczne, maszyny przyszłości (Przemysł 4.0) oraz zrównoważone przetwórstwo spożywcze. To właśnie te branże zostały uznane za szczególnie perspektywiczne podczas diagnozy potencjału eksportowego MŚP z metropolii warszawskiej.