Dobiega końca realizacja jednej z najciekawszych rewitalizacji w Europie. Rewitalizacja Starej Kopalni to projekt wielokrotnie nagradzany.

Dobiega końca realizacja jednej z najciekawszych rewitalizacji w Europie. Rewitalizacja Starej Kopalni to projekt wielokrotnie nagradzany. Dla Wałbrzycha to przede wszystkim kulturalne serce miasta odwołujące się do jego górniczej tożsamości.