O tym, jak powinno wyglądać inteligentne miasto dyskutowano podczas konferencji w Tarnowie. Specjaliści tłumaczyli koncepcję smart city i wskazywali Tarnów jako miasto z dużym potencjałem.

O tym, jak powinno wyglądać inteligentne miasto dyskutowano podczas konferencji 10 lutego w Tarnowie.

Zaproszeni specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej tłumaczyli, że koncepcja smart city nie zakłada wykorzystania skomplikowanych i zaawansowanych technologii, lecz pomysłów, które będą odpowiadały na określone potrzeby i problemy społeczne. Krakowscy naukowcy wskazywali Tarnów jako miasto z dużym potencjałem. Podkreślano, że pomysły mieszkańców w połączeniu ze zintegrowanymi działaniami mogą poprawić jakość życia w mieście.

W roli prelegentów wystąpili przedstawiciele krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Naukowcy zaznaczali, jak istotna jest rola obywateli w budowaniu inteligentnego miasta. Sławomir Kopeć, dyr. Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH tłumaczył, jak należy rozumieć pojęcie smart city oraz w jakich obszarach mogą znaleźć zastosowanie inteligentne rozwiązania. Wskazywał również przykłady miast, które pretendują do miana miast zrównoważonych.