Tarnów został uznany za najbardziej wrażliwe miasto w Małopolsce. Do tej pory na działania z zakresu polityki społecznej z funduszy unijnych miasto pozyskało ponad 30 milionów złotych.

Podczas gali z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wręczono nagrody w trzech kategoriach. Tarnów okazał się najbardziej wrażliwym miastem w Małopolsce. Do tej pory na działania z zakresu polityki społecznej z funduszy unijnych nasze miasto pozyskało ponad 30 milionów złotych.

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jest instytucją Województwa Małopolskiego, które między innymi ocenia i weryfikuje wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych i przekazuje dotacje. Podczas gali z okazji jubileuszu tej instytucji wręczono nagrody w trzech kategoriach.

Za gminę wrażliwą społecznie uznano Tarnów, który – jak podkreślają organizatorzy – dbając o swój rozwój gospodarczy, nie zapomina też o wsparciu najbardziej potrzebujących mieszkańców. Podkreślono także, że Tarnów jako jedyna gmina w całym województwie zdecydował się na utworzenie centrum wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych, które swoim zasięgiem obejmuje cały subregion tarnowski. Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych znajdować się będzie w budynku po byłym internacie w Parku Sanguszków. Ośrodek zapewni profesjonalną opiekę zastępczą chorym, niepełnosprawnym i wymagającym pomocy osób trzecich mieszkańcom subregionu tarnowskiego w czasie, gdy opiekun nie będzie mógł się nimi zająć. Docenioną inwestycją jest także Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”.