50 zabytków, 30 pomników przyrody, 20 atrakcji turystycznych i trzydzieści tysięcy dokumentów Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie trafi na cyfrową Platformę Tarnowskiego Dziedzictwa GENEATAR.

Projekt wart jest milion złotych, a 85 procent tej kwoty będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Będzie to pierwszy tego typu projekt cyfrowy, gromadzący i udostępniający informacje o dziedzictwie kulturowym subregionu tarnowskiego. Dzięki digitalizacji i stworzeniu GENEATAR, zasoby dziedzictwa kultury staną się łatwo dostępne dla mieszkańców.

Na Platformę Tarnowskiego Dziedzictwa trafią dokumenty i obiekty z Tarnowa i subregionu tarnowskiego: powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego. Obiekty dziedzictwa kultury zostaną zeskanowane w technologii 3D i zdigitalizowane, będą im towarzyszyć między innymi filmy, audycje i wirtualne zdjęcia ze znanymi postaciami. Dzięki portalowi możliwe będą również wirtualne wycieczki po zabytkach, zaprojektowanie drzewa genealogicznego i geopozycjonowanie, które pozwala użytkownikom określić lokalizację najbliższego obiektu.